Konkursy zwierzęta

Menu Konkursy

Menu Sponsorzy

Subskrypcja

Informacje o nowościach w serwisie przesyłane na email.

zapisz wypisz

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować wpisz treść wiadomości (podaj tel. lub email, jeśli mamy odpowiedzieć).


Zwierzęta
Psy
Koty
Konie


I. ORGANIZATOR KONKURSU:
 • Organizatorem konkursu jest Adverts.pl - http://adverts.pl

II. CZAS TRWANIA KONKURSU.
 • Konkurs trwa od 2006.06.24 do 2006.08.24

III. ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs jest oceniany przez internautów głosujących na najciekawsze zdjęcie.
 • Zdjęcia przyjmujemy do 2006.07.24
 • Zdjęcia będą wystawione od chwili ich otrzymania.
 • Głosowanie na zdjęcia będzie aktywne od 2006.07.25 do 2006.08.24
 • Przysłanie zdjęcia stanowi potwierdzenie akceptacji przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia w formie standardowej odbitki format (9x13, 10x15) na adres organizatora:
  Adverts.pl.
  os. Kostka 16/10
  99-400 Łowicz
  z dopiskiem "Zabawny chomik"


 • Dodatkowo należy dołączyć informację o Uczestniku (tzn, jego imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 • Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie konkursowe.
 • Ostateczna data przysyłania zdjęć to 24.07.2006r. Bierzemy pod uwagę datę wysłania zdjęcia.

V. PRZEBIEG KONKURSU:
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2006.08.25 na naszej stronie konkursy.low.pl
 • Najlepsze zdjęcia zaprezentujemy na naszej stronie

VI. PREZENTY:
 • Prezentami w Konkursie są:
  • 1 miejsce: Pokarm podstawowy dla chomika, 500g z dodatkiem PROBIOTYKU

  • prawo wyświetlania na stronach WWW "firmowego" buttona odsyłającego do strony z oficjalnymi wynikami.


 • Przewidziane prezenty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę, na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miasta, na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Poprzez przysłanie pracy konkursowej Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

VII. Zasady i tryb składania reklamacji i rozpatrywania roszczeń Uczestników konkursu:
 • Każdy Uczestnik konkursu ma prawo złożenia reklamacji na piśmie do organizatora konkursu.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Adverts.pl. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony.

VIII. ZASTRZEŻENIA:
 • Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez osobnego powiadomienia.
Copyright (c) 2006 By b2b Adverts.pl
| Sprzedaż linków |
| Aparaty fotograficzne | Labrador Retriever | Praca dorywcza |