Konkursy zwierzęta

Menu Konkursy

Menu Sponsorzy

Subskrypcja

Informacje o nowościach w serwisie przesyłane na email.

zapisz wypisz

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować wpisz treść wiadomości (podaj tel. lub email, jeśli mamy odpowiedzieć).


Zwierzęta
Psy
Koty
Konie


I. ORGANIZATOR KONKURSU:
 • Organizatorem konkursu jest Adverts.pl - http://adverts.pl

II. CZAS TRWANIA KONKURSU.
 • Konkurs trwa od dnia ogłoszenia niniejszego konkursu na stronie do 2006.08.17.

III. ZASADY KONKURSU:
 • Kapitułę Konkursu i Skład Sędziowski stanowi Adverts.pl.
 • Przysłanie pracy konkursowej stanowi potwierdzenie akceptacji przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej i przesłanie jej w formie drukowanej/pisanej na adres:
  Adverts.pl
  os. Kostka 16/10
  99-400 Łowicz
  z dopiskiem "Pies i ja"


 • Praca konkursowa musi zawierać czytelną nazwę Uczestnika (tzn, jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek).
 • Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 • Praca konkursowa musi być napisana samodzielnie.
 • Praca konkursowa musi być wykonana starannie/estetycznie.
 • Ostateczna data przysyłania pracy konkursowej to 17 sierpień 2006r. Bierzemy pod uwagę datę wysłania pracy.

V. PRZEBIEG KONKURSU:
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2006.08.22 na naszej stronie konkursy.low.pl
 • Najlepsze prace zaprezentujemy na naszej stronie

VI. PREZENTY:
 • Prezentami w Konkursie są:
  • 1 miejsce: karma ROYAL CANIN 4 kg - dla psa

  • 2 miejsce: 2 x 150g Przysmaki dla psa

  • prawo wyświetlania na stronach WWW "firmowego" buttona odsyłającego do strony z oficjalnymi wynikami.


 • Przewidziane prezenty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę, na opublikowanie swojego imienia oraz nazwiska na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Poprzez przysłanie pracy konkursowej Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

VII. Zasady i tryb składania reklamacji i rozpatrywania roszczeń Uczestników konkursu:
 • Każdy Uczestnik konkursu ma prawo złożenia reklamacji na piśmie do organizatora konkursu.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Adverts.pl. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony.
 • Decyzje Składu Sędziowskiego są wiążące i ostateczne.

VIII. ZASTRZEŻENIA:
 • Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez osobnego powiadomienia.
Copyright (c) 2006 By b2b Adverts.pl
| Sprzedaż linków |
| Aparaty fotograficzne | Labrador Retriever | Praca dorywcza |